Kuruluş Amacı

Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun 18.05.2016 tarih ve 152 sayılı kararı ile kabul edilen Bilim Kurulları Çalışma Yönergesinde kuruluş amacını oluşturan görev ve sorumluluklar:

  • Üniversitenin Bilim Politikasının belirlenmesi ve araştırma stratejilerinin hazırlanmasına yönelik tavsiyeler vermek,
  • Üniversitenin bilimsel performansındaki gelişmeleri periyodik aralıklarla değerlendirmek ve Üniversite Yönetimi ile paylaşmak,
  • Fakülte ve Enstitülerden görüş alarak, Üniversitedeki tıp ve sağlık bilimleri, fen ve mühendislik bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında başarılı genç bilim insanlarını tespit etmek ve bilimsel gelişimlerine destek olmaktır.
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA
0.312. 305 1001, 0.312. 305 1002
bilimsanatkurulu@hacettepe.edu.tr