Kuruluş Amacı

Üniversitemizin sanat politikasını oluşturmak amacıyla 18.05.2016 tarih ve 2016-153 sayılı Senato Kararı ile kurulan Sanat Kurulu, dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan yeni eğilimleri dikkate alarak Üniversitemizin sanatsal performansındaki gelişmeleri periyodik olarak değerlendirmeyi ve Üniversite yönetimi ile paylaşmayı, sanat alanındaki stratejisini ve hedeflerini belirlemeye yönelik tavsiyeler vermeyi hedeflemektedir.

Sanat Kurulu Çalışma Yönergesinde kuruluş amacını oluşturan görev ve sorumluluklar:

  • Sanat dallarının, topluluklarının ve gruplarının katkısı ile Üniversitenin sanat ve sanat eğitimi politikasının belirlenmesi ve araştırma stratejilerinin hazırlanmasına yönelik tavsiyeler vermek
  • Üniversitenin sanat dallarının eğitim ve etkinliklerinin, verimlerinin, ürün ve uygulamalarının toplumla, Üniversitenin diğer birim ve öğrencileriyle buluşturulacağı bir sanat merkezi olma anlayışının geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunmak,
  • Üniversitenin sanat alanındaki gelişmeleri periyodik aralıklarla değerlendirmek ve üniversite yönetimi ile paylaşmak
  • İlgili fakültelerden ve konservatuvardan görüş alarak Üniversitedeki üstün yetenekli genç sanat insanlarını tespit etmek ve sanatsal gelişmelerine destek olmaktır.
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA
0.312. 305 1001, 0.312. 305 1002
bilimsanatkurulu@hacettepe.edu.tr