Sanat Kurulu Üyeleri
Prof. Ayşe Sibel Kedik (Güzel Sanatlar Fakültesi)
Prof. Ersin Onay (H.Ü. Ankara Devlet Konservatuarı)
Prof. Dr. Candan Terviel (Güzel Sanatlar Fakültesi)
Prof. Hüsnü Dokak (Güzel Sanatlar Fakültesi)
Prof. Dr. Serpil BAĞCI Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Burak TÜZÜN Ankara Devlet Konservatuarı
Doç. Dr. Türel Ezici (H.Ü. Ankara Devlet Konservatuarı)
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA
0.312. 305 1001, 0.312. 305 1002
bilimsanatkurulu@hacettepe.edu.tr