Sanat Kurulu Üyeleri
Prof. Ahmet Kanneci (H.Ü. Ankara Devlet Konservatuarı)
Prof. Ayşe Sibel Kedik (Güzel Sanatlar Fakültesi)
Prof. Ersin Onay (H.Ü. Ankara Devlet Konservatuarı)
Prof. Dr. Candan Terviel (Güzel Sanatlar Fakültesi)
Prof. Hüsnü Dokak (Güzel Sanatlar Fakültesi)
Prof. Dr. Sema Doğan (Sanat Tarihi)
Doç. Dr. Türel Ezici (H.Ü. Ankara Devlet Konservatuarı)
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA
0.312. 305 1001, 0.312. 305 1002
bilimsanatkurulu@hacettepe.edu.tr