SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER BİLİM KURULU

 

Kuruluş Amacı

Senatomuz, Hacettepe Üniversitesi’nde bir ilk olmak üzere, bütün bilim ve sanat alanlarında Üniversitemizin temayüz etmiş bilim ve sanat insanları arasından Rektör tarafından üç yıl için seçilecek ve 7 üyeden meydana gelecek bilim ve sanat kurulları oluşturulmasına karar vermiştir. Bilim kurulları, Üniversitemizin bünyesinde barındırdığı Sosyal ve Beşerî Bilimler, Sağlık ve Tıp Bilimleri, Fen ve Mühendislik Bilimleri ve Sanat olmak üzere dört temel alanda teşekkül ederek, iki ön toplantının ardından 9 Ocak 2017 tarihinde Rektör Prof. Dr. A. Haluk Özen’in başkanlığında yapılan genel tanışma toplantısı ile görevlerine başlamıştır. Senatomuzun 17 Mayıs 2016 tarihinde kabul ettiği 152 sayılı “Bilim Kurulları Çalışma Yönergesi”, bu kurullar için aşağıdaki görev ve sorumlulukları tanımlamıştır:

  • Üniversitenin sosyal ve beşeri bilimler alanında bilim politikasının belirlenmesi ve araştırma stratejilerinin hazırlanmasına yönelik tavsiyeler vermek,
  • Üniversitenin sosyal ve beşeri bilimler alanında bilimsel performansındaki gelişmeleri periyodik aralıklarla değerlendirmek ve Üniversite Yönetimi ile paylaşmak,
  • Fakülte ve Enstitülerden görüş alarak, sosyal ve beşeri bilimler alanında başarılı genç bilim insanlarını tespit etmek ve bilimsel gelişimlerine destek olmak.

 

Üyeler

Prof. Dr. Suavi Aydın

(İletişim Fakültesi)

Prof. Dr. Ali Haydar Demirel

(Spor Bilimleri Fakültesi)

Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal

(Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü

Prof. Dr. Burak Günalp

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü)

Prof. Dr. Sevinç Günel

(Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümü)

E. Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi

(H.Ü. Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Yaşar Tonta

(Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)

Raportör üyeler:

Yrd. Doç. Dr. Olcay Sert

(Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü)

Dr. Sevil Özçalık

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü)

 

Hedefler
  • Hacettepe Üniversitesi’nde sosyal ve beşerî bilimler alanında bilim politikasının ve bilimsel hedeflerin belirlenmesi;
  • Hacettepe Üniversitesi’nin sosyal ve beşerî bilimler alanında güçlü ve zayıf yanlarının ortaya çıkarılması ve bu açıdan yıllık gelişim raporlarının tanzim edilmesi;
  • “Araştırma Üniversitesi” perspektifi çerçevesinde, temel ve derinlemesine araştırma alanlarının ve bunlarla entegre edilecek eğitim-öğretim hedeflerinin planlanması,
  • Bu bağlamda disiplinlerarası ve disiplinleraşırı bütünleşmeyi teşvik edecek öneri paketlerinin hazırlanması;
  • Sözkonusu planlamanın Üniversitemizin yurtiçi ve yurtdışı bilimsel ilişkileri ile koordinasyonu için ana güzergâhların seçilmesi ve bu güzergâhların yönetimi için Rektörlük makamına ve ilgili birimlere perspektif verilmesi;
  • Üniversiteler içinde “birbirini anlamayı” ve “iletişimi” güçleştiren iki farklı ve yapılaşmış kültürün yakınlaşmasını ve birbirini anlayarak işbirliğine yönelmesini kolaylaştıracak bir moderasyonun aranması.

 

Toplantılar
26 Kasım 2016 I. Toplantı
09 Ocak 2017 Bilim Kurulları I. Genel Kurul Toplantısı
24 Şubat 2017 II. Toplantı
28 Şubat 2017 Bilim Kurulları II. Genel Kurul Toplantısı
26 Mayıs 2017 III. Toplantı (Rektör'ün katılımıyla)

 

Duyuru ve Etkinlikler

 

İletişim

Prof. Dr. Suavi Aydın (İletişim Fakültesi)
suavi@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Ali Haydar Demirel (Spor Bilimleri Fakültesi)
haydar.demirel@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal (Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü)
yserdal@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Burak Günalp (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü)
gunalp@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Sevinç Günel (Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümü)
sgunel@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Yaşar Tonta (Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)
tonta@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA
0.312. 305 1001, 0.312. 305 1002
bilimsanatkurulu@hacettepe.edu.tr