TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ BİLİM KURULU

 

Kuruluş Amacı

Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun 18.05.2016 tarih ve 152 sayılı kararı ile kabul edilen Bilim Kurulları Çalışma Yönergesinde kuruluş amacını oluşturan görev ve sorumluluklar:

  • Üniversitenin tıp ve sağlık bilimleri alanında bilim politikasının belirlenmesi ve araştırma stratejilerinin hazırlanmasına yönelik tavsiyeler vermek,
  • Üniversitenin tıp ve sağlık bilimleri alanında bilimsel performansındaki gelişmeleri periyodik aralıklarla değerlendirmek ve Üniversite Yönetimi ile paylaşmak,
  • Fakülte ve Enstitülerden görüş alarak, tıp ve sağlık bilimleri alanında başarılı genç bilim insanlarını tespit etmek ve bilimsel gelişimlerine destek olmaktır.

 

Üyeler

Prof. Dr. Haluk Topaloğlu

(Tıp Fakültesi)

Prof. Dr. Nurşen Başaran

(Eczacılık Fakültesi)

Prof. Dr. Sevtap Arıkan Akdağlı

(Tıp Fakültesi)

Prof. Dr. Seza Özen

(Tıp Fakültesi)

Prof. Dr. Turgay Dalkara

(Tıp Fakültesi)

Prof. Dr. Zafer Çehreli

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Prof. Dr. S. Hakan Orer

(Dış Üye, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)

Raportör: Dr. Ayşe Yüzbaşıoğlu

 

Hedefler
  • Türkiye’de sağlık alanı ulusal bilim politikaları yol haritası (kronolojik gelişmeler) sürecinde, Hacettepe Üniversitesi’nin mevcut durumunun belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik eylem planının oluşturulması,
  • Hacettepe Üniversitesi’nin tıp ve sağlık bilimleri alanında GZFT analizinin çıkarılması, ulusal ve uluslararası rekabet gücümüzü artıracak güçlü ve öncelikli alanlardaki araştırmaların desteklenmesine katkı sağlanması,
  • Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki araştırmaların inovasyona (yeni uygulamalar, ürün ve teknoloji) dönüşmesi için strateji ve hedeflerin belirlenmesi;
  • Tıp ve sağlık bilimleri alanında uluslararası proje ve işbirliği fırsatlarının arttırılması, gerekli ilişkilerin ve konsorsiyumların geliştirilmesine katkı sağlanması,
  • Üniversite içi araştırma stratejilerimizi, disiplinler arası entegrasyonu sağlayarak güçlendirmek ve ortak sinerji ile büyük çalışma grupları (multidisipliner) oluşturmak hedefinden yola çıkarak "Disiplinlerarası Beyin Fırtınası Çalıştayları"nın düzenlenmesi.

 

Toplantılar

25 Kasım 2016

1. Toplantı 

9 Aralık 2016

2. Toplantı 

6 Ocak 2017

3. Toplantı

9 Ocak 2017

Bilim Kurulları 1. Genel Kurul Toplantısı

17 Ocak 2017

4. Toplantı

24 Ocak 2017 

5. Toplantı

14 Şubat 2017 

6. Toplantı

28 Şubat 2017     

Bilim Kurulları 2. Genel Kurul Toplantısı

11 Nisan 2017

7. Toplantı

9 Mayıs 2017

8. Toplantı

31Mayıs 2017

9. Toplantı

20 Haziran 2017

10. Toplantı

 

Duyuru ve Etkinlikler

Tıp ve Sağlık Bilimleri Bilim Kurulu 15. Toplantısı Raporu

27 Şubat 2018 5. Disiplinlerarası Beyin Fırtınası Toplantısı (Tıp ve Sağlık Bilimleri Bilim Kurulu)

12 Ocak 2018 4. Disiplinlerarası Beyin Fırtınası Toplantısı (Tıp ve Sağlık Bilimleri Bilim Kurulu)

28 Kasım 2017 3. Disiplinlerarası Beyin Fırtınası Toplantısı (Tıp ve Sağlık Bilimleri Bilim Kurulu)

13 Ekim 2017 2. Disiplinlerarası Beyin Fırtınası Toplantısı (Tıp ve Sağlık Bilimleri Bilim Kurulu)

Disiplinler Arası Beyin Fırtınası Toplantıları: Plan ve Program

16 Haziran 2017 1. Disiplinlerarası Beyin Fırtınası Toplantısı (Tıp ve Sağlık Bilimleri Bilim Kurulu)

 

İletişim

Sekreter:  Prof. Dr. Zafer Çehreli      zcehreli@hacettepe.edu.tr

Raportör: Dr. Ayşe Yüzbaşıoğlu       ayuzbasi@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA
0.312. 305 1001, 0.312. 305 1002
bilimsanatkurulu@hacettepe.edu.tr